El curs 2018-2019 hem començat amb la nostra primera aula Montessori a primària.