· L’eix central del Projecte Educatiu (PEC) del Col·legi San Pedro és la motivació de l’alumnat com a motor principal del seu aprenentatge.

· El disseny de l’horari del centre pretén que els estudiants adquireixin les eines fonamentals (lingüístiques i científiques) i alhora desenvolupin les seves aptituds artístiques (plàstiques, musicals i interpretatives).

· La reformulació del paper del mestre a l’aula, el treball col·laboratiu i l’activació dels propis alumnes com a recurs didàctic són factors importants. Aquests factors promouen un context en què l’alumnat treballa per projectes i ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), sent valorades les seves iniciatives i emocions, i pot desenvolupar-se de cara a les matèries de coneixement, els companys i ells mateixos.

· El Col·legi San Pedro tenim en marxa diferents projectes que permeten perfeccionar les competències de l’alumnat: l’Escola de Rock (Premi Qualitat Educativa de la ciutat de Gavà – 2014), on poden escolar música en directe i formular preguntes als artistes; mesurant i decorant l’escola, per tal de decorar-la; l’Àgora, un espai de trobada per a llegir, debatre o realitzar tallers (en ocasions, dirigits pel propi alumnat); o el Festival biennal que realitzem a l’Atrium de Viladecans.

· La iniciativa Escola de Pares i Mares (ESMAPA) ofereix un lloc de trobada on pares i mares comparteixen la seva pròpia experiència. A més, s’organitzen cicles de xerrades i conferències amb especialistes a la disposició de les famílies.

· En l’àmbit de les Matemàtiques, la resolució de problemes, l’assoliment de conceptes de forma natural i la integració del joc a l’aula defineixen un entorn en què les activitats, triades i orquestrades amb cura, promouen un aprenentatge significatiu.

· L’aprenentatge significatiu ha de permetre l’alumnat de transformar el seu entorn proper des de ben joves. Donar-los oportunitats, tant per triomfar com per fracassar, i convidar-los a assumir riscos els omplirà d’experiències per anar construint la seva pròpia saviesa. Només d’aquesta manera, a través de l’exercici creatiu del seu coneixement, podran afrontar reptes i solucionar problemes desconeguts encara i, amb el temps, fer-se un lloc rellevant en la societat de la informació, en què l’autèntic coneixement és més aviat escàs.

· La missió del educadors és, per tant, proporcionar als joves un mapa complex d’un món canviant, i la brúixola amb la qual navegar-hi.