Principis bàsics de la metodologia Montessori

· La ment oberta de la canalla
Els infants tenen una gran capacitat: adquireixen coneixements a través de la seva vida psíquica. Aprenen de manera inconscient, evolucionant de manera gradual de la inconsciència a la consciència. El saber és assimilat pel fet quotidià de viure i experimentar. La primera etapa educativa és essencial per al correcte desenvolupament de la persona. És el període on més ajuda necessiten, no perquè siguin febles o vulnerables, sinó perquè tenen una sinèrgies creatives que, per tal de no ser reduïdes a les seva mínima expressió, necessiten d’una defensa càlida i intel·ligent.

· L’ambient preparat
L’espai d’aprenentatge ha d’estar completament adaptat a les persones que en fan ús, amb una especial atenció als infants. Nogensmenys, en aquest espai han de desenvolupar els aspectes socials, emocionals i intel·lectuals. Des de l’escola, responem a aquesta necessitat amb ordre i seguretat. L’espai ha de facilitar l’aprenentatge autònom de la canalla sense la supervisió constant d’un adult. El disseny d’aquests espais respon a criteris de simplicitat, bellesa i ordre. D’aquesta manera, s’entrellacen espais lluminosos i càlids amb llenguatge, plantes, art, música i llibres. Les aules s’organitzen en diferents espai de treball, amb material i mobiliari adaptat a la mesura de la canalla, i grans espai buits per tal de poder treballar també a terra. Els prestatges amb material envolten cada àrea i s’organitzen de manera sistemàtica i per ordre de dificultat.

· Els períodes sensibles
Són aquells períodes en què la canalla pot adquirir una habilitat amb certa facilitat. Són sensibilitats especials que permeten els infants de relacionar-se amb el món exterior de manera intensa. Són estadis fugaços i limitats a l’adquisició d’un caràcter determinat.

· El Rol de l’adult
El Rol de l’adult a la filosofia Montessori consisteix a guiar els infants de forma respectuosa i amb afecte. Cal que sigui un observador conscient en continu aprenentatge i desenvolupament personal. El veritable educador és al servei de l’alumnat i, d’aquesta manera, ha de ser humil per tal d’acompanyar-lo, aprendre d’ell i formar plegats una comunitat.

Procés de treball del projecte