Els alumnes de 5è de Primària van treballar durant el 1r trimestre un projecte amb el títol ‘Qui sóc jo? Qui som nosaltres?’. En aquestes sessions van treballar diferents aspectes com ara la consciència individual, l’autoestima i l’autoconcepte. En alguna d’aquestes sessions vam acabar parlant sobre la classificació sexista de les joguines a la publicitat, ja fos a la televisió o als catàlegs de joguines.

Aviat vam constatar una evident inquietud entre la canalla i es van posar mans a la feina. Van fer una cerca ràpida de diferents exemples d’estereotips de gènere i vam aplegar-las en un únic document. A banda d’això, vam cercar si hi havia alguna llei que parlés sobre aquesta qüestió i fou així que vam topar amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Un dels articles feia constar que les administracions públiques havien de vetllar per a l’eradicació dels estereotips de gènere amb polítiques públiques. El següent pas era, doncs, redactar una instància a l’Ajuntament per tal de denunciar aquesta situació. Però aviat vam entendre que havíem d’aportar algun tipus de solució a l’abast de l’Ajuntament. Fou així que vam dedicar una sessió a explicar què era i per a què servia una instància i cada alumne en va redactar una.

Finalment, vam redactar entre tots una instància en què emplaçàvem l’Ajuntament a crear un distintiu per als començos de joguines de Gavà que no classifiquin les joguines amb raons de gènere. Els exemples que van aplegar durant uns dies van servir de document adjunt.

Un cop fet això, ens vam posar en contacte amb la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Gavà per tal de demanar si podíem visitar l’Ajuntament i presentar tots plegats la instància. La resposta no només va ser afirmativa, sinó que la pròpia Gemma Badia, regidora d’Igualtat, ens va atendre a la sala de plens i va contestar les preguntes i inquietuds de la canalla.

IMG-20161201-WA0018

Gemma Badia Cequier, regidora d’igualtat

IMG-20161201-WA0016

La Penélope i el Pau llegint la nostra instància

IMG-20161201-WA0011

Instants previs abans de la recepció

Unes setmanes després, vam rebre la seva resposta sobre la demana realitzada. La Regidoria d’Igualtat es compromet a tractar el tema a la següent sessió de la Comissió Violeta, que vetlla per la igualtat de gènere a Gavà, i a la qual han convidat personalment al tutor del grup. D’altra banda, el regidor de Comerç ha adquirit el compromís de tractar el tema amb els comerciants de la ciutat i comunicar la inquietud sorgida a les nostres aules.