Han fet un quadre compost per tres parts utilitzant la tècnica d’esquitxar que s’exibirà al despatx de direcció.