Actualment es realitzen les següents activitats extraescolars: Anglès, Esports, Judo, Zumba, Pintura, Tallers de música.

Aquestes activitats van variant en funció de la demanda i les necessitats de les famílies.