Aquests dies el nostre director està assistint al congrés internacional Montessori que es celebra a Praga. El compromís educatiu i la passió per la feina ens porta allà on sigui i quan sigui per la millora constant del dia a dia de l’experiència educativa per als alumnes, professors/es i totes les famílies.

Amb la besneta de María Montessori

La torre rosa a escala d’adult.

Congrés de més de 1500 persones d’arreu del món.

Steve Hughes ha participat a les conferències

Por lo tanto, la escuela es tanto para el profesor como para el niño.

Los maestros deben tener el mayor respeto por la personalidad joven