Presentació de sol·licituds de preinscripció

P3 fins a 4t d’ESO: del 13 al 22 de maig.
Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online.

Preinscripció telemàtica:

Clicar aquí   i omplir el full de preinscripció.
Cal enviar al correu electrònic del col·legi info@sanpedrogava.com el resguard de la preinscripció i la documentació necessària (escanejada o fotografiada).
Rebreu al vostre correu electrònic un missatge de confirmació.

Preinscripció presencial:

Només per a les famílies que no puguin fer la preinscripció telemàtica, es durà a terme entre el 19 i el 22 de maig.
Caldrà demanar cita prèvia al correu electrònic info@sanpedrogava.com.
Un cop se us hagi assignat dia i hora, tingueu en compte que:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Haureu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Haureu de portar mascareta, guants i el vostre propi bolígraf.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

A causa del tancament de centres per la covid-19, enguany molts centres educatius no hem estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Com que només podrem obrir per als tràmits administratius de preinscripció, no serà possible realitzar visites a l’escola. A part dels vídeos e informació que podeu trobar a la nostra web, podeu demanar una videoconferència amb direcció per aclarir dubtes i conèixer de primera mà el nostre projecte : rafa@sanpedrogava.com

 

Barem

Criteris Generals:

Tenir germans matriculats al centre .- 40 punts
Domicili situat en l’àrea de proximitat del centre.- 30 punts
Lloc de treball situat en l’àrea de proximitat del centre.- 20 punts
Ésser beneficiari d’una renda mínima d’inserció.- 10 punts
Quan l’alumne, pare, mare, tutor o germà acrediti discapacitat igual o superior al 33%.- 10 punts

Criteri Complementari:

Formar part d’una família nombrosa o monoparental.- 15 punts
Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Documents que cal presentar
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI, del pare, mare o tutor, o targeta de residència on consta el NIE per estrangers.
Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) i llibre de vacunes.
Original i 2 fotocòpies del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys. (Obligatori a 3r i 4t d’ ESO)
Documentació acreditativa del domicili familiar, només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant, certificació municipal de convivència, on ha de constar que l’alumne conviu amb la persona sol·licitant.
Documentació acreditativa del lloc de treball o certificat de disminució, si és el que s’al·lega a efectes de barem.

Pel criteri Complementari:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Calendari

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020
 Matrícula
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

 

Formalització  de la matrícula

Pel que fa a la formalització de la matrícula, gestionarem el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant el correu electrònic info@sanpedrogava.com. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través del correu electrònic info@sanpedrogava.com.

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol.

 

Dubtes Habituals

◆ El codi de centre del Col·legi San Pedro és 08017438.

◆ El document de preinscripció s’ha de lliurar a l’escola escollida en primer lloc. No es pot duplicar aquest document. S’ha d’omplir un únic document per fill/a.

◆ Cal lliurar-lo dins el termini de preinscripció establert.

◆ La casella “voleu plaça d’ofici?” és només per a famílies que sí o sí volen marxar de la seva escola actual. Es respectarà l’ordre de les que hagueu escollit si alguna té plaça. En cas de no haver-hi places, se us assignarà una altra escola que tingui vacants. Per nens i nenes que han d’anar a P3 no cal fer-ne cas perquè és inici d’escolarització.

 

Places ofertades

Les podeu trobar a aquest enllaç.