Dates de preinscripció

  • Educació Infantil  (P3, P4 i P5) i Educació Primària: del 7 al 20 de març de 2022.
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 9 al 20 de març de 2022.