Avís legal
1. -IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

– El titular d’aquesta website és: Angustias Rafael e Hijp SL amb domicili a carrer Montlforit, 138 , amb número de CIF B-60862323

– Telèfon de contacte: 936626353

– Correu electrònic de contacte: info@sanpedrogava.com

2. -CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB.

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website.

L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació Jesuïtes Educació ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació Jesuïtes Educació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. En general, el respecte a la legalitat vigent

(1) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3. -PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Angustias Rafael e Hijo SL és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. -PRIVACITAT.

5.1. -DRET D’INFORMACIÓ

Segons el que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), l’informem que Angustias Rafael e Hijo SL serà responsable de les dades que vostè ens faciliti a través dels formularis de la web i que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic. La finalitat del tractament serà atendre les seves peticions, mantenir una comunicació i, amb el seu consentiment exprés, mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

La base legal del tractament serà l’interès legítim en la comunicació o, si és el cas, la prestació del consentiment de l’interessat.

Els destinataris de la informació són els departaments en què s’organitza Ansgutias Rafael e Hijo SL, sense que hi hagi cessions o transferències internacionals de dades a altres entitats. Només cedirem les seves dades quan ho determini una llei o es faci en compliment d’un contracte en vigor.

Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat mitjançant l’adreça de correu electrònic info@sanpedroava.com, trucant al n º 936626353 o presentant un escrit en l’adreça de l’entitat indicada a dalt. També pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Si la base legal del tractament és la prestació del consentiment, també tindrà dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

Les seves dades es conservaran únicament pel temps necessari de resolució de les consultes o de manteniment del consentiment, si bé la conservació podrà allargar-se excepcionalment per terminis derivats de l’exercici d’exercici d’accions de responsabilitat.

5.2. -ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris seran tractades aplicant les les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural necessàries, a fi de preservar la integritat i seguretat de la informació personal aportada; a aquest efecte, ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sens perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables

5.4. -ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

Angustias Rafael e Hijo SL l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet.

Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. Angustias Rafael e Hijo SL no garanteix el compliment d’aquesta política en d’altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. -MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Angustias Rafael e Hijo SL pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. -LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Angustias Rafael e Hijo SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona