L’adolescència és com un viatge per una mar marejada cap a un futur més propi d’un miratge imposat que d’una realitat. Quantes més eines, components, tècniques i estratègies, i, sobretot vent que l’empenti, l’adolescent millor avança en el seu itinerari.

Nosaltres entenem l’adolescència com una etapa vital complexa plena de canvis físics, psicològics i socials; alhora una etapa de desenvolupament de la pròpia identitat on hi ha una gran importància de la nostra manera d’afrontar els reptes i conflictes del dia a dia.

Els alumnes en aquesta etapa es troben en un moment de canvis físics, de pensament i de raonament més profunds, d’un despertar de la sexoafectivitat, de fer noves relacions on el grups d’iguals poden ser tan importants com la família. És una etapa on, seguint la metàfora del vaixell, es deixa enrere el port per endinsar-se en una pròpia aventura. Una etapa de buscar el límit, de posar en dubte el sistema moral de la infància; una rebel·lió contra el món per fer-s’hi un lloc. Una etapa meravellosa que ens fa ser humans.

Qui som? Som centre concertat des dels nostre inici amb una línia per curs. Som un col·legi petit i familiar, particularitat que ens permet oferir una atenció molt individualitzada, tant des d’una perspectiva acadèmica com humana. El nostre equip de professionals té una dilatada experiència en l’atenció educativa a secundària i s’adapta a les necessitats educatives actuals.

Què pretenem? Amb la importància de formar els nostres futurs conciutadans en un estat lliure i democràtic, entenem l’ESO com una etapa d’hàbits d’esforços ben dirigits, del despertar del sentit crític constructiu i com una etapa de foment de la creativitat madura.

Com ho fem? Treballem amb una metodologia mixta, combinant la classe magistral amb les classes més inductives i actives per l’alumnat com el treball per projectes o l’aprenentatge cooperatiu.