El nostre programa de primària comença el curs 2018-2019 i per tant inclou únicament l’aula Danubi. En els propers anys, creixerà fins a incorporar dues experiències diferenciades: un primer cicle de primària amb aules per infants de 6 a 9 anys i un segon sicle de primària amb aules per infants de 9 a 12 anys.

Durant els anys de primària, els infants es caracteritzen pel desenvolupament de la ment raonant o del raonament abstracte, una set pel coneixement, un sentit de meravellament, una atracció cap als companys i el creixement cap a la independència intel·lectual.

Als alumnes de primària els hi expliquem les Grans Històries i les lliçons clau que els conviden a explorar el món que els envolta, des dels confins més llunyans del cosmos fins a la flor més diminuta. La combinació d’aquests relats inspiradors amb els materials manipulatius, les activitats auto-dirigides i l’aprenentatge basat en experiències significatives serveixen d’ajut als infants en la seva exploració de les àrees de geografia, història, matemàtiques ,llengua, biologia, geometria, música i anglès. En l’etapa de primària, les lliçons es reben en un format de petit grup i assumeixen un esperit col·laboratiu i un interès social per aprendre juntament amb els companys. La presa de decisions, la resolució de problemes i la consciència social són components clau en l’experiència educativa durant els anys de la primària.

Els adults que dissenyen aquestes experiències i que guien als infants en el seu aprenentatge són observadors, respectuosos i demostren una passió intensa pel guiatge de cada infant en el seu compromís en cada àrea del currículum. El mestre Montessori ofereix oportunitats per una profunda exploració intel·lectual de les àrees de coneixement en què els interessos de l’infant estan recolzats. L’adult també dona suport al desenvolupament de la confiança, la imaginació i la independència intel·lectual.

Bevent de les fonts ancestrals que són les grans històries de la humanitat i la nostre coneixement de l’Univers, el guia Montessori és capaç de transmetre als infants les claus per explorar la naturalesa del nostre món; meravellosa, sorprenent i interconnectada.