Què és l’educació Montessori?

L’educació Montessori està dissenyada per ajudar als infants en la seva tasca interna de construcció durant el seu desenvolupament de la infantesa a la maduresa. El mètode Montessori és la resposta adaptativa i contínua a les necessitats de l’individu en cada etapa del seu desenvolupament. La seva efectivitat rau en el fet que fonamenta els seus principis en el desenvolupament natural dels infants. La seva inherent flexibilitat permet adaptar-se a les necessitats de l’individu independentment del seu nivell d’habilitat, el seu estil d’aprenentatge o la seva maduresa social.

El mètode Montessori es basa en l’activitat autodirigida, l’aprenentatge basat en l’experiència i el treball col·laboratiu. En les aules Montessori, els infants prenen decisions actives i creatives sobre el seu aprenentatge, mentre que unes aules i uns mestres altament formats ofereixen activitats apropiades a la seva edat per guiar-los en aquest procés.

Durant els primers anys de vida, el mètode Montessori d’educació valora el desenvolupament de les capacitats fonamentals de l’infant. És a Través del treball amb les mans i del treball de la ment que els infants aprenen a concentrar-se, perseverar, interactuar amb els altres i desenvolupar la seva voluntat. És precisament en aquests primers anys on més ajuda necessitem, no perquè siguem febles, sinó perquè tenim unes sinergies creatives que, per tal de no ser reduïdes a la seva mínima expressió, necessiten una defensa aferrissada i intel·ligent. El suport continuat Durant els primers anys de vida permeten el desenvolupament d’adults creatius que conserven la passió per aprendre i lliures per assolir el seu màxim potencial.

L’enfocament (o la visió?) Montessori

To aid life, leaving it free, however, to unfold itself, that is the basic task of the educator.  – Maria Montessori

L’enfocament Montessori ofereix una visió àmplia de l’educació entenent-la com a ajut a la vida. La seva flexibilitat proporciona un marc dins del qual les directives internes de cada individu el guien lliurement cap a un creixement saludable.

He estudiat l’infant. He pres el que l’infant m’ha donat i ho he expressat; això és el que s’anomena el mètode Montessori. – Maria Montessori

L’educació Montessori es fonamenta en tres pilars: un ambient preparat atractiu pels infants; un adult que actua com l’enllaç dinàmic entre els infants i l’entorn i que, a Través de l’observació constant, els guia en el seu camí cap a l’autonomia; llibertat perquè cada infant pugui desenvolupar-se al seu ritme, d’acord amb les seves necessitats.

L’ambient preparat

Les aules Montessori són ambients preparats on els infants són lliures de respondre a la seva tendència natural al treball. L’ambient preparat ofereix els elements essencials per un desenvolupament òptim. Els components clau inclouen els infants, el guia i l’entorn físic incloent els materials educatius dissenyats específicament per Maria Montessori.

Les aules Montessori són ambients bellament elaborats, dissenyats per satisfer les necessitats dels infants d’una edat específica. La Doctora Montessori va descobrir que l’aprenentatge basat en l’experiència i l’experimentació en aquest tipus d’aula conduïa a una comprensió més profunda de la llengua, les matemàtiques, les ciències, la música, les interaccions socials, entre altres àmbits del coneixement.

Un ambient Montessori està dissenyat per tal de facilitar aquest aprenentatge autònom i amb criteris de simplicitat, bellesa i ordre. Cada material en una aula Montessori dona suport a un aspecte del desenvolupament de l’infant, fent coincidir els seus interessos naturals i les activitats disponibles. Els infants poden aprendre a través de la seva experiència i al seu propi ritme. Poden respondre, en qualsevol moment, a les curiositats naturals que existeixen en tots els humans i construir una base sòlida per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

L’adult preparat: el guia Montessori

Els guies Montessori altament preparats són artistes organitzadors d’experiències que els infants poden descobrir, processar i practicar; esdevenen un enllaç actiu entre els infants i l’entorn preparat.

L’observació constant tant grupal com individual juntament amb el disseny i cura de l’entorn són tasques fonamentals del guia Montessori que es posa al servei dels infants per tal d’acompanyar-los en el seu aprenentatge.

Montessori al San Pedro – Composició de les Aules

Les aules Montessori estan dissenyades perquè els grups d’edats mixtes permetin un desenvolupament individual i social òptim. Els infants més experimentats fan de models i comparteixen tot allò que Han après amb aquells que són nous a la comunitat. Es fomenta el desenvolupament de la personalitat Única de cada infant i cada individu és respectat com a un membre important de la comunitat.

Les nostres Cases dels Infants (de 3 a 6 anys) es componen d’entre 25 i 27 infants per aula amb una guia referent i una assistent rotativa.

Actualment, el nostre programa de primària està en creixement i per tant només consta d’una Aula de 26 infants amb dos adults. De cara al curs 2019-2020, Constarà de dues aules de 26 infants en un espai compartit i tres adults.

A mesura que vagi creixent el programa, aquesta composició es veurà subjecta a canvis tant de nombre d’infants per grup com de la ràtio d’adults / infants. Les aules de primària també funcionen amb grups d’edats mixtes, concretament de 6 a 9 anys i de 9 a 12.

Principis bàsics de la metodologia Montessori

· La ment oberta de la canalla
Els infants tenen una gran capacitat: adquireixen coneixements a través de la seva vida psíquica. Aprenen de manera inconscient, evolucionant de manera gradual de la inconsciència a la consciència. El saber és assimilat pel fet quotidià de viure i experimentar. La primera etapa educativa és essencial per al correcte desenvolupament de la persona. És el període on més ajuda necessiten, no perquè siguin febles o vulnerables, sinó perquè tenen unes sinergies creatives que, per tal de no ser reduïdes a la seva mínima expressió, necessiten una defensa càlida i intel·ligent.

· L’ambient preparat
L’espai d’aprenentatge ha d’estar completament adaptat a les persones que en fan ús, amb una especial atenció als infants. Nogensmenys, en aquest espai han de desenvolupar els aspectes socials, emocionals i intel·lectuals. Des de l’escola, responem a aquesta necessitat amb ordre i seguretat. L’espai ha de facilitar l’aprenentatge autònom de la canalla sense la supervisió constant d’un adult. El disseny d’aquests espais respon a criteris de simplicitat, bellesa i ordre. D’aquesta manera, s’entrellacen espais lluminosos i càlids amb llenguatge, plantes, art, música i llibres. Les aules s’organitzen en diferents espais de treball, amb material i mobiliari adaptat a la mesura de la canalla, i grans espais buits per tal de poder treballar també a terra. Els prestatges amb material envolten cada àrea i s’organitzen de manera sistemàtica i per ordre de dificultat.

· Els períodes sensibles
Són aquells períodes en què la canalla pot adquirir una habilitat amb certa facilitat. Són sensibilitats especials que permeten els infants de relacionar-se amb el món exterior de manera intensa. Són estadis fugaços i limitats a l’adquisició d’un caràcter determinat.

· El Rol de l’adult
El Rol de l’adult a la filosofia Montessori consisteix a guiar els infants de forma respectuosa i amb afecte. Cal que sigui un observador conscient en continu aprenentatge i desenvolupament personal. El veritable educador és al servei de l’alumnat i, d’aquesta manera, ha de ser humil per tal d’acompanyar-lo, aprendre d’ell i formar plegats una comunitat.Procés de treball del projecte