Actualment es realitzen les següents activitats extraescolars: Dansa, Anglès, Esports, Judo,  Pintura, Tallers de música.

Aquestes activitats van variant en funció de la demanda i les necessitats de les famílies.